(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 7)

Antigifstof kan toepassing van botulinetoxine verbeteren

Botuline is een zeer giftige stof. Ongeveer 15 nanogram (1 nanogram is 0,000000001 gram) van de stof is al voldoende om een mens te doden. Het toxine verlamt de zenuwen die de spieren aansturen. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben nu een antigifstof ontwikkeld die zenuwcellen beschermt tegen botuline. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in een recente aflevering van het tijdschrift Nature.

Het antigif beschermt de mens niet alleen tegen botulisme, maar ook tegen eventuele gifaanvallen. De onderzoekers brachten de chemische structuur van botulinetoxine in kaart. Hieruit ontwikkelden zij een stof die de werking van toxine remt. “Onze stof voorkomt dat de toxine wordt opgenomen in zenuwcellen. Daardoor kan het vervolgens geen schade aanrichten,” zegt Josta Kevenaar, celbioloog aan de Universiteit Utrecht. Deze beschermende stof is interessant voor meerdere toepassingen. Casper Hoogenraad, hoogleraar celbiologie aan de Universiteit Utrecht licht toe: “Op basis van onze vinding kan wellicht een antigif worden ontwikkeld om mensen preventief te beschermen tegen het gevaarlijke botulinetoxine. Ook zou onze stof doorontwikkeld kunnen worden om bestaande medische en cosmetische toepassingen van botulinetoxine te verbeteren.”

Geïndiceerde toepassingen in het aangezicht worden ook wel door tandartsen en mond-, kaak- en aangezichtschirurgen uitgevoerd. De toepassing betreft een voorbehouden handeling en mag volgens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG) alleen onder bepaalde voorwaarden worden uitgevoerd.

Bron: Scientias.nl, 19 november 2013

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.