(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd oktober 2017; 124: 475)

Aspirine potentieel inzetbaar voor herstel van tandbederf

Onderzoekers van de Queen’s University Belfast hebben ontdekt dat aspirine kan helpen bij het herstellen van gebitselementen die zijn aangetast door tandbederf. De resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd op het jaarlijkse congres van de British Society for Oral and Dental Research op 7 september 2017.

De onderzoekers konden met behulp van genomica en bio-informatica aspirine identificeren als een potentieel medicijn dat in staat is stamcellen in gebitselementen te stimuleren beschadigde gebitselementen te herstellen. Vervolgens behandelden ze in een laboratorium stamcellen uit gebitselementen met een lage dosis aspirine. Het bleek dat dit resulteerde in een significante verhoging van mineralisatie en expressie van genen die betrokken zijn bij de vorming van dentine.

Gekoppeld aan de bekende ontstekingsremmende en pijnstillende werking van aspirine denken de onderzoekers dat hun bevindingen weleens een innovatieve oplossing zouden kunnen zijn voor het herstel van gebitselementen die zijn aangetast door tandbederf.

“Onze volgende stap is het ontwikkelen van een passend afgiftesysteem om deze medicatie te testen in klinisch onderzoek. Deze nieuwe benadering van tandbederf zou wellicht niet alleen de langetermijnoverleving van gebitselementen verhogen, maar zou wellicht ook tot grote besparingen in de kosten van de mondzorg kunnen leiden”, aldus onderzoeker dr. El Karim. Er is echter nog veel onderzoek nodig voordat aspirine in de praktijk kan worden ingezet.

(Bron: Queen’s University Belfast, 7 september 2017)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.