Begeleidingsgesprek niet meer apart op de nota

Het begeleidingsgesprek voor nieuwe medicijnen staat per januari 2016 niet meer apart op de apothersnota. Vanaf volgend jaar staat op de nota of er een 'terhandstelling met begeleidingsgesprek' of een 'standaard terhandstelling' in rekening wordt gebracht. Zodat de patiënt nog steeds kan controleren of de nota klopt en of het gesprek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Het begeleidingsgesprek is nodig voor een veilig en effectief gebruik van het geneesmiddel. Zo checkt de apotheker of er andere medicijnen worden gebruikt en bespreekt met de patiënt de dosering en inname. De apotheker bepaalt vanuit zijn deskundigheid of het gesprek noodzakelijk is om verantwoorde zorg te kunnen leveren. Door de uitgifte van het medicijn (ter handstelling) en het begeleidingsgesprek samen te voegen op de nota, wordt duidelijk dat dit gesprek niet vrijblijvend is: de consument kan niet zelf kiezen of hij/zij wel of niet dergelijk gesprek wenst.

De NZa verwacht niet dat deze aanpassing een einde maakt aan alle discussie aan de apotheekbalie. Het blijft de verantwoordelijkheid van de apotheker om te beoordelen wanneer een gesprek noodzakelijk is; dat geldt ook voor de uitleg aan de patiënt. Daar heeft een consument recht op, en het is in ieders belang dat dat op een constructieve manier gebeurt.

Tot slot krijgt de NZa nog steeds signalen van consumenten die wel voor een gesprek hebben betaald, maar geen begeleidingsgesprek hebben ontvangen. De NZa wijst erop dat wanneer de apotheker een begeleidingsgesprek declareert, er ook een volwaardig gesprek moet worden gevoerd.

(Bron: NZa, 10 september 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.