Behoefte en uitvoer van onderzoek in de gezondheidszorg

Elk jaar wordt er wereldwijd ruim 175 miljard euro uitgegeven aan gezondheidsonderzoek. Door de manier waarop gezondheidsonderzoek wordt gefinancierd en uitgevoerd, blijven er echter veel onderzoeksgebieden onderbelicht. De discrepantie tussen het gezondheidsonderzoek dat nodig is en het gezondheidsonderzoek dat wordt uitgevoerd is een van de meest prangende problemen in de mondiale publieke gezondheidszorg. Voorbeelden zijn het weinige onderzoek dat wordt gedaan naar ziekten die vooral voorkomen in ontwikkelingslanden, het relatieve gebrek aan ontwikkeling van goede medicijnen voor kinderen, en het gebrek aan ontwikkeling van nieuwe antibiotica om resistentie te bestrijden.

Roderik Floris Viergever Viergever laat in zijn promotieonderzoek zien dat er goede methoden bestaan om op mondiaal niveau gezondheidsonderzoek te prioriteren, maar dat dergelijke methoden niet genoeg worden gebruikt. Hij concludeert dat dit een gemiste kans is en doet suggesties ter verbetering.

Roderik Floris Viergever promoveerder 10 februari 2014 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op zijn proefschrift ‘Evidence-based priority setting for health research: the utilization of registered clinical trial data’. Promotoren waren prof. dr. J. van der Velden en prof. dr. D. Ghersi. Copromotoren: R.M.P.M. Baltussen, dr. C.M.A. Rademaker.

(Bron: Persbericht RU Nijmegen, 10 februari 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
11 februari 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd