Beroepsverenigingen maken bezwaar tegen nieuwe klachtenwet

De nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) draagt niet bij aan betere en veiliger zorg. Dat vindt de KNMT, samen met 9 andere organisaties van eerstelijnszorgverleners. Gezamenlijk pleiten deze zorginstanties bij de Eerste Kamer, die zich eind juni 2015 over de wet buigt, voor een alternatieve aanpak.

De zorgorganisaties vinden dat de nieuwe wet de doelen van het klachtrecht - onvrede bij een patiënt wegnemen en de vertrouwensrelatie tussen patiënt en zorgverlener herstellen - niet waarmaakt. De minister gaat voorbij aan het belang van het (eerst) informeel bespreken van klachten tussen zorgverlener en patiënt. Een weg die, zo blijkt uit onderzoek van NIVEL, juist veel vertrouwen van patiënten geniet.

Een tweede bezwaar is dat in de nieuwe Wkkgz geen onderscheid tussen klachten en schadeclaims wordt gemaakt, waardoor het gevaar dreigt dat een klacht snel ontaardt in een schadeclaim. Een claimcultuur en verdergaande juridisering worden hiermee in de hand gewerkt, waardoor het doel van de nieuwe wet teniet wordt gedaan, menen de beroepsorganisaties. Daarnaast zou de nieuwe wet zorgondernemers op hoge kosten jagen: zeker voor zelfstandige zorgverleners of kleine praktijken kost de invoering en naleving relatief veel tijd en geld.

De eerstelijnsorganisaties pleiten voor een ruime overgangstermijn indien de nieuwe wet wordt aangenomen. Die tijd is nodig voor het ontwikkelen en implementeren van een aantal kwaliteitsverplichtingen, zoals de interne procedure voor het melden van incidenten die het wetsvoorstel verplicht stelt. Ook is voldoende tijd nodig om beleid en ondersteunend instrumentarium te ontwikkelen en te implementeren.

(Bron: Dental Tribune, 18 mei 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
27 mei 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd