Best practices van Ivoren Kruis uitverkozen

Uit een groot aantal inzendingen heeft het European Platform for Better Oral Health 2 preventieprojecten van het Ivoren Kruis (‘Hou je mond gezond!’ en ‘(h)Oud de mond gezond) gekozen als best practices.

In totaal werden 28 best practices gekozen uit 14 EU-landen. De projecten hebben betrekking op zwangere vrouwen, kinderen en jongeren, ouderen en kansarme groepen. Best practices omvatten programma’s voor het opleiden van professionals, preventieprojecten in het onderwijs, integratie van de mondgezondheid in bredere algemene gezondheidsprogramma's, bevordering van de gezondheid, de verstrekking van zorg, veranderingen in het beleid die een betere mondgezondheid bevorderen, levering van orale gezondheidszorgdiensten en programma's die specifiek gericht zijn op het terugdringen van ongelijkheden op het gebied van mondgezondheid. Het zijn succesvolle initiatieven die mondziekten kunnen helpen voorkomen, sociale lasten zo kunnen verminderen en op hun beurt bestaande ongelijkheden verminderen.

Beleidsmakers en specialisten kwamen op 13 oktober 2015 in Brussel samen om het belang van de mondgezondheid op de algehele gezondheid en welzijn over het voetlicht te brengen. Afgesproken is zich te commiteren aan de ontwikkeling en financiering van een beleid dat de preventie van mondziekten en hun behandeling zal verbeteren.

De Europese Commissie en de lidstaten willen een ‘joint-action’ stimuleren, met de focus op het delen van de best practices tussen de lidstaten. Daarmee moet de effectiviteit van de orale gezondheidszorgbudgetten worden gemaximaliseerd, de negatieve economische gevolgen van orale ziekten verminderd en de kwaliteit van leven van alle EU-burgers verbeterd.

(Bron: Ivoren Kruis, 12 november 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
18 november 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd