Bestraling van de halsregio kan leiden tot primaire hypothyreoïdie

In de recent herziene NHG-standaard ‘Schildklieraandoeningen’ staat vermeld dat de huisarts rekening moet houden met een grotere kans op schildklierfunctiestoornissen na radiotherapie van het hoofd-halsgebied. Tegelijkertijd wordt er gesteld dat er geen onderzoek bestaat waaruit blijkt dat het zinvol is om periodiek te screenen bij patiënten met een verhoogd risico. Het risico op een door bestraling geïnduceerde hypothyreoïdie is echter groot. De symptomen van hypothyreoïdie zijn vaak aspecifiek of geheel afwezig, waardoor een patient’s en doctor’s delay kan optreden bij het stellen van de diagnose, met soms zeer ernstige gevolgen.

In een bijdrage in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde wordt gepleit bij de volgende herziening van de NHG-standaard ‘Schildklieraandoeningen’ op te nemen dat bij alle patiënten van wie de halsregio is bestraald, de schildklierfunctie minimaal jaarlijks wordt bepaald, ongeacht de aanwezigheid van klachten Deze follow-up kan plaatsvinden bij de radiotherapeut-oncoloog tijdens de reguliere controles of bij de huisarts als de controles in het ziekenhuis zijn afgerond. In afwachting van betrouwbare prospectieve langetermijnstudies is het raadzaam deze controle levenslang voort te zetten.

(Bron: NTvG, 18 februari 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.