Bestralingsmethodes hoofd-halskanker geëvalueerd

Bij hoofd-halskanker zijn er verschillende bestralingsmethodes mogelijk. Patricia Doornaert heeft de verschillende methodes geëvalueerd. Haar proefschrift beschrijft de behandeling van patiënten met een gevorderde hoofd-halstumor met geavanceerde bestralingstechnieken, waarbij getracht wordt het spreken en slikken zoveel mogelijk te behouden. Ze promoveerde hiermee op 25 mei bij VUmc.

Uit haar onderzoek blijkt dat een bepaalde behandelingsmethode, VMAT genoemd, een zeer nauwkeurige techniek is. Door deze techniek is het mogelijk de bestralingsdosis in de risico-organen (zoals de speekselklieren, slikspieren, optisch systeem) te verlagen zonder dat dit ten koste gaat van de werking van de behandeling.

De behandeling van hoofd-halstumoren is complex, intensief en met veel bijwerkingen. Het onderzoek naar de beste behandeling is nog volop in beweging, met als doel de kosten en de baten van de behandeling nog beter in evenwicht te brengen. Doornaerts promotieonderzoek heeft daar aan bijgedrage.

(Bron:VUmc, 25 mei 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
16 juni 2016
rubriek
Actueel
Gerelateerd