(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd december 2018; 125: 631)

Betere hechting van kronen met IDS-procedure

Promotie C.R.G. van den Breemer

Uit onderzoek van Carline van den Breemer blijkt dat met het direct aanbrengen van één of meerdere lagen adhesief (de zogenoemde Immediate Dentine Sealing (IDS)-procedure) keramische kronen een hogere hecht- en breuksterkte hebben dan wanneer de conventionele procedure wordt toegepast.

Van den Breemer onderzocht de toegevoegde waarde van de IDS-procedure op de hechting van partiële kronen van keramiek. Zij vergeleek de IDS-procedure met de conventionele methode, waarbij het afdekken van het dentine meestal plaatsvindt vlak vóór het plaatsen van de restauratie (Delayed Dentin Sealing (DDS)-procedure). Van den Breemer verrichtte hiervoor zowel klinisch als in-vitro-onderzoek. Voor het klinisch onderzoek volgde zij 30 patiënten die ieder 2 partiële keramische restauraties ontvingen op vitale eerste of tweede molaren en waarbij at random IDS of DDS werd toegepast.

Van den Breemer concludeert dat het aanbrengen van ten minste 1 laag IDS gunstiger is dan  het gebruik van DDS als gekeken wordt naar de hecht- en breuksterkte. Na het volgen van de patiënten stelde ze vast dat er tussen beide behandelingen geen verschil was met betrekking tot gevoeligheid op korte termijn , patiënttevredenheid en klinische overleving na 3 jaar. Op de lange termijn blijkt IDS in vitro echter gunstiger dan DDS.

Op 14 november 2018 promoveerde Carline R.G. van den Breemer aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar proefschrift ‘Clinical and laboratory evaluation of immediate dentin sealing’. Promotoren waren prof. dr. M.S. Cune en prof. dr. M. Özcan. Copromotor was dr. M.M.M. Gresnigt.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: M.M.M. Gresnigt
Beeld: M.M.M. Gresnigt
Info
publicatiedatum
17 november 2018
rubriek
Actueel
Gerelateerd