Bevel voor Tandzorg Apeldoorn B.V.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de instelling 'Tandzorg Apeldoorn B.V.' in Apeldoorn het bevel gegeven om per 26 juni 2015 14:00 uur te stoppen met het (laten) verlenen van mondzorg en zijn instelling te sluiten.

Tijdens een inspectiebezoek op 25 juni 2015 constateerde de inspectie ernstige tekortkomingen. In de instelling is de infectiepreventie onvoldoende gewaarborgd en de instelling voldoet op cruciale onderdelen niet aan de WIP richtlijn en de Landelijke richtlijn preventie transmissie van Hepatitis B van medisch personeel naar patiënten. Daarnaast voldoet de instelling niet aan de gestelde eisen in het kader van de radiologie, zoals de Kernenergiewet en het Besluit Stralingsbescherming. De patiëntendossiers zijn niet op orde en de inspectie constateerde ook dat de instelling op onderdelen niet voldoet aan de Gedragsregels voor tandartsen en de Gedragscode voor mondhygiënisten. De inspectie concludeert dat de geconstateerde tekortkomingen een acuut risico vormen voor de veiligheid van patiënten.

De instelling mag pas weer open als er, naar het oordeel van de inspectie, weer verantwoorde zorg kan worden geleverd.

(Bron: IGZ, 30 juni 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.