Bevindingen van het AMCLymecentrum na 3 jaar

Eind 2011 werd bij het Academisch Medisch Centrum het Lymecentrum (AMCLC) opgericht, waarin specialisten van verschillende disciplines zorg verlenen aan patiënten met een vermoeden van de ziekte van Lyme of een andere door teken overdraagbare aandoening. Promovendus Jeroen Coumou heeft onderzoek gedaan naar de eerste 200 patiënten die het AMLC bezochten.

Bij 120 van de 200 patiënten werd na uitgebreid onderzoek vastgesteld dat hun klachten waarschijnlijk niet werden veroorzaakt door de ziekte van Lyme. De andere 80 patiënten waren onder te verdelen in mensen met een actieve vorm van de ziekte van Lyme, mensen met restklachten na behandeling en een kleine groep waarbij de klachten mogelijk het gevolg waren van een onvoldoende behandelde Borrelia-infectie.

De ongeveer 600 patiënten die hun weg inmiddels naar het Lymecentrum hebben gevonden, worden op dit moment in kaart gebracht. ‘Met de cijfers die hieruit komen, willen we kijken of er voorspellers zijn voor de diagnose ziekte van Lyme’. Daarnaast gaat het AMC meewerken aan een groot onderzoek, waarbij mensen met een actieve vorm van Lymeziekte worden gevolgd.

Behalve het klinische werk is er ook laboratoriumonderzoek. Coumou: ‘Er wordt gekeken hoe de ziekte ontstaat, en welke moleculaire interacties er zijn tussen de teek en de Borrelia-bacterie. We hopen met die kennis methoden te kunnen ontwikkelen om de ziekte van Lyme te voorkomen.’

(Bron: AMC, 30 januari 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Ned Tijdschr Tandheelkd 2011; 118: 310-316.
Beeld: Ned Tijdschr Tandheelkd 2011; 118: 310-316.
Info
publicatiedatum
5 februari 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd