(in print verschenen Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 6)

Bewegen is goed bij dementie

Mensen met dementie die bewegen, verbeteren hun denkvermogen en dagelijks functioneren, blijkt uit een systematisch literatuuronderzoek door de Cochrane Collaboration. Acht onderzoeken met meer dan 300 patiënten waren in het onderzoek betrokken. Bewegen deed weinig voor de stemming van de patiënten, maar het hielp hen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en stimuleerde de cognitieve vaardigheden. Of bewegen daadwerkelijk leidt tot een betere levenskwaliteit is onduidelijk. "Vervolgonderzoek is nodig om te bepalen welke vorm van bewegen het meest geschikt is voor patiënten met dementie", zeggen de onderzoekers die verbonden zijn aan de Universiteit van Alberta. "Wellicht kunnen we in de toekomst richtlijnen voor de praktijk opstellen. Ook de mate van intensiteit van het bewegen is een punt dat vervolgonderzoek vraagt."

(Bron: Nu.nl, 4 december 2013)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
5 december 2013
rubriek
Actueel
Gerelateerd