Bewustwording over antibioticagebruik moet groter

Antibiotica kunnen bij veelvuldig gebruik hun werking verliezen. Zo kunnen makkelijk te behandelen ziektes, zoals een blaasontsteking, zelfs levensgevaarlijk worden. Met deze boodschap is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een campagne gestart met als doel de bewustwording over het gebruik van antibiotica te vergroten.

De campagne vraagt aandacht voor zorgvuldig gebruik van antibiotica. Vanaf eind januari start de campagne via radio websites, folders en posters.

Het probleem van antibioticaresistentie is zeer omvangrijk. Nu al sterven naar schatting jaarlijks 25.000 mensen in Europa aan de gevolgen van antibioticaresistentie. Als er niets aan wordt gedaan zal dit aantal enorm oplopen. Daarom neemt de overheid maatregelen op alle terreinen waar de gezondheid van mensen wordt bedreigd door resistente bacteriën. In de zorg, veehouderij, voedselproductie, bij ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden en ook internationaal. De ingezette publiekscampagne is onderdeel van de brede aanpak.

Omdat antibioticaresistentie een wereldwijd probleem is, zet Nederland ook in op een internationale aanpak. Het gaat dan om kennisuitwisseling, het agenderen van het probleem, aanpassing van regelgeving en het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe antibiotica.

(Bron: Ministerie VWS, 21 januari 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.