Bewustwordingscampagne voor hoofd-halskanker

De Patiëntenvereniging Hoofd-Halskanker is op 18 september 2017 samen met de European Head Neck Society de bewustwordingscampagne ‘#Sprakeloos’ gestart voor een betere herkenning van de symptomen van hoofd-halskanker, zodat patiënten eerder een arts consulteren. Hoofd-halskanker staat in de top 1o van meest voorkomende vormen van kanker. Elk jaar krijgen ongeveer 3.000 Nederlanders de diagnose hoofd-halskanker te horen. Als de diagnose in een vroeg stadium van de ziekte wordt gesteld, dan is de kans op overleving 80-90%. Echter, de ziekte is nog relatief onbekend.

Zo bleek uit onderzoek dat de Patiëntenvereniging Hoofd-Halskanker liet uitvoeren onder 843 Nederlanders uitvoeren in de periode 11 tot 13 september, dat 70% van de Nederlanders zich niet (genoeg) controleert op verdachte plekjes rondom hun keel, mond en neus. Volgens de vereniging is het zorgwekkend dat in de risicogroep (leeftijd 41-80 jaar) zo’n 47% zichzelf niet regelmatig checkt. Volgens de vereniging heeft dat te maken met de een gebrek aan kennis en zichtbaarheid. Zo bleek uit het onderzoek dat 79% van de ondervraagden niet weet welke symptomen kunnen duiden op hoofd-halskanker en dat 63% aangaf niet bekend te zijn met deze vorm van kanker.

“Mensen moeten alerter zijn op de symptomen van hoofd-halskanker. Ondanks de ernst van deze ziekte en de toename van het aantal patiënten is deze ziekte nog relatief onbekend. De diagnose wordt door de relatieve onbekendheid vaak laat gesteld; 60% van de patiënten heeft bij diagnose reeds een vergevorderd stadium van de ziekte bereikt en 60% van deze patiënten overlijdt binnen 5 jaar. Helaas worden de symptomen vaak pas in een latere fase van de ziekte herkend”, aldus Simone Eerenstein, kno-arts en hoofd-halschirurg, namens de Nederlandse Werkgroep Hoofd-hals Tumoren. Zij adviseert mensen een afspraak met een huisarts te maken als een van de volgende symptomen langer dan 3 weken aanhoudt: “...een pijnlijke tong, een niet-genezend zweertje, rode of witte vlekjes in de mond, keelpijn, blijvende heesheid, pijn en/of problemen bij het slikken, een zwelling in de hals of bloederige afscheiding uit de neus”.

(Bron: Patiëntenvereniging Hoofd-Halskanker, 18 september 2017)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.