(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd 2015; 122: 310)

BIG-register jaar lang slecht bijgewerkt

Het BIG-register is sinds 2014 slecht bijgewerkt. Ruim 1.500 specialisten zijn daardoor veel te laat uitgeschreven.

Het CIBG (Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg) is verantwoordelijk voor het actueel houden van het BIG-register. Voor het bijwerken van het register zijn zij afhankelijk van externe partijen, zoals de artsenorganisatie KNMG of de tuchtcolleges.

De aanlevering via de KNMG verloopt sinds 2014 problematisch. Oorzaak: het nieuw aangeschafte computersysteem van de KNMG. Beëindigingen konden pas in januari 2015 weer administratief worden verwerkt.

Ook in 2015 zijn de tot nu toe 180 uitgeschreven specialisten nog niet allemaal verwerkt. Vanaf half april 2015 moet de informatie weer correct in het BIG-register staan.

Uitspraken van doorhalingen die het CIBG rechtstreeks ontvangt van de Regionale of Centrale Tuchtcolleges zijn wel tijdig verwerkt. De redenen van uitschrijven hebben bijvoorbeeld te maken met pensionering of specialisten die hun registratie niet tijdig hebben verlengd.

(Bron: Zorgvisie, 15 april 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.