(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd oktober 2019; 126: 478)

Bindweefseltransplantaat voor langdurige bedekking van recessies

Het gebruik van een bindweefseltransplantaat tijdens het bedekken van gingivarecessies met een coronaalwaarts geplaatste flap zorgt voor significant minder vaak terugkeren van de recessie na 12 jaar.

De onderzoekers wilden weten of het gebruik van een bindweefseltransplantaat met of zonder epitheelkraag bij het bedekken van gingivarecessies leidde tot betere uitkomsten op de lange termijn. Het gebruik van een bindweefseltransplantaat met een 2 mm brede epitheelkraag zou leiden tot een snellere genezing en meer gekeratinizeerd weefsel.

Er deden 20 patiënten met gingivarecessies van meer dan 2 mm en een Miller-classificatie I of II mee aan het gerandomiseerd klinisch onderzoek. De patiënten kregen allen een recessiebedekking bestaande uit alleen een coronaalwaarts geplaatste flap en daarnaast at random  eenzelfde recessiebedekking met bindweefseltransplantaat met of zonder epitheelkraag. Na 12 jaar konden de onderzoekers geen verschil aantonen tussen de behandelopties. Recessies bedekt met alleen een coronaalwaarts geplaatste flap bleken echter wel significant vaker relaps te vertonen. De dikte van de gekeratiniseerde gingiva direct na behandeling en na 6 maanden bleek een goede voorspeller voor het optreden van relaps in alle groepen na 12 jaar.

Hoewel alle recessiebedekkingen na verloop van tijd een terugval vertoonden, leidde het gebruik van een donormateriaal tot stabielere uitkomsten op lange termijn.

(Bron: J Clin Periodontol, 25 augustus 2019)

(Beeld komt uit: https://doi.org/10.5177/ntvt.2015.11.15215)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

(Beeld: A.M. Renkema/NTVT 2015; 122: 619-624)
(Beeld: A.M. Renkema/NTVT 2015; 122: 619-624)
Info
publicatiedatum
16 september 2019
rubriek
Actueel
Gerelateerd