Blazers moeten oppassen met gebitsprotheses!

Er is maar weinig onderzoek bekend over de invloed van het dragen van gebitsprotheses op de zuivere blaastoon van musici die blaasinstrumenten bespelen. In een pilot in Japan werd gevonden dat de geluidsfrequentie en de toonsoorten aanzienlijk kunnen veranderen wanneer een blazer een gebitsprothese draagt. Blaasmusici moeten zich bewust zijn van dit effect.

Bron

Hattori M, Sumita Y, Taniguchi H. Influence of changes in the oral cavity on the performance of recorder players: A pilot study. J Prosthet Dent 2013 Dec 10. pii: S0022-3913(13)00274-276. doi:10.1016/j.prosdent.2013.10.005.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.