Bloed of tanden geven leeftijd daders en slachtoffers prijs

Onderzoekers van de eenheid Forensische Biomedische Wetenschappen van de KU Leuven ontwikkelden een test waarmee de leeftijd van iemand kan worden bepaald aan de hand van zijn/haar bloed of tanden. De test kan bijzonder nuttig zijn voor het opsporen van daders of bij het identificeren van onbekende overledenen.

Menselijke weefsels en organen veranderen met ouder worden. Deze veroudering wordt gestuurd vanuit het DNA. De onderzoekers konden voor het eerst dit verouderingsproces in ons DNA gebruiken om de leeftijd van een persoon te schatten. Professor Bram Bekaert legt uit: “Hoe een weefsel of orgaan zich in ons lichaam gedraagt, hangt af van welke genen uit ons DNA als het ware ‘geactiveerd’ worden. Sommige genen worden pas op latere leeftijd geactiveerd, andere worden dan weer op non-actief gezet naarmate we ouder worden. Het ‘reguleren’ van die genen, gebeurt door methylatie op bepaalde plaatsen op ons DNA. Als er zich veel van deze methylatie op een bepaalde positie op ons DNA bevinden wordt het gen gedeactiveerd.” De onderzoekers konden nu de methylatiegraad op 4 bepaalde plaatsen in het DNA linken aan leeftijd. Zo zal 1 van deze plaatsen voor slechts 10% gemethyleerd zijn bij een jonge leeftijd, maar voor 60% gemethyleerd bij een oudere leeftijd. Op basis daarvan kunnen de onderzoekers tot op 3,75 jaar nauwkeurig de leeftijd bepalen van de persoon wiens bloed onderzocht wordt. Dezelfde test kan ook worden gebruikt om de leeftijd van tanden te bepalen met een nauwkeurigheid van 4.86 jaar.

Deze nieuwe techniek kan bijzonder nuttig zijn voor gerechtelijk onderzoek om de leeftijd van een dader of een niet-geïdentificeerd lichaam bepalen.

(Bron: KU Leuven, 8 september 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.