(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd november 2018; 125: 569)

Botvervangers voor eenfase-onlay-chirurgie

Promotie F. Teng

Het promotieonderzoek van Fei Teng had tot doel het ontwikkelen van een geschikte botvervanger voor eenfase-onlay-chirurgie (voor verticale botvergroting), de osseo-integratie van zirkoniumdioxide implantaten te verbeteren en het aanpassen van het oppervlak van de implantaathals, zodat deze beter hecht aan het peri-implantaire weefsel. Ze ontdekte in het laboratorium dat de toevoeging van een met coating geleverd BMP-2 aan de botvervanger de verticale botvergroting verbeterde. Volgend onderzoek kan hierop voortborduren voordat definitief geconcludeerd kan worden of dit klinisch toepasbaar is.

Daarnaast concludeerde Teng dat aanpassing van het oppervlak van zirkoniumdioxide implantaten met een laagje calciumfosfaat met BMP-2 wel de peri-implantaire osteogenese verbeterde, maar niet de osseo-integratie van het implantaat. Ten slotte bleek dat aanpassing van de implantaathals een betere hechting tussen implantaat en peri-implantair weefsel opleverde.

Op 10 oktober 2018 promoveerde Fei Teng aan de Vrije Universiteit Amsterdam op haar proefschrift ‘Coating delivered BMP-2 for bone tissue regeneration’. Promotoren waren dr. Y. Liu en prof. dr. D. Wismeijer.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.