Brandbrief over mondzorg in Engeland

Meer dan 400 tandartsen hebben in een brandbrief aan The Telegraph van 3 januari 2016 de noodklok geluid over de stand van de mondzorg in Engeland. Grote groepen volwassenen, kinderen, en kwetsbare mensen blijken zelden of nooit een tandarts te zien en zijn onbekend met mondhygiene zeggen de briefschrijvers. Recente cijfers geven tonen dat over een periode van 2 jaar bijna de helft van de volwassen bevolking van Engeland (48%) en een derde (31%) van de kinderen niet naar de tandarts is geweest. In 1 jaar werden 62.500 mensen opgenomen in het ziekenhuis vanwege mondproblemen, waaronder 46.400 kinderen. En dat terwijl met goede preventieve maatregelen veel van die problemen zijn te voorkomen aldus de tandartsen.

Voor de oorzaak van deze ‘ontwikkelingslandachtige situatie’ wijzen ze met een beschuldigende vinger naar de National Health Service (NHS). De NHS iswordt organisatorisch niet in staat geacht om voor iedereen een goede mondzorg te garanderen. Bovendien is werkdruk van Engelse tandartsen enorm.

In een verweer verwerpt de NHS de beschuldigingen en verwijst daarbij onder meer naar de cijfers van de afgelopen 2 jaar waaruit blijkt dat 93% van de personen die aangaf gebruik te willen maken van mondzorg, daadwerkelijk een afspraak maakte met de tandarts. De ruzie tussen de tandartsen en de NHS lijkt voorlopig niet beslecht.

(Bron: The Telegraph, 3 januari 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
4 februari 2016
rubriek
Actueel
Gerelateerd