Campagne mondzorg kwetsbare ouderen van start

Het symposium ‘De mond niet vergeten!’ op 21 november 2013 bij Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) vormde de start van een gelijknamige landelijke campagne gericht op goede mondzorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen. De campagne heeft 4 aandachtspunten: 1. voorlichting van kwetsbare ouderen, mantelzorgers en begeleiders, 2. het aanpassen van de algemene tandartspraktijk op de groep kwetsbare ouderen, 3. het ontwikkelen en implementeren van scholingsprogramma voor thuiszorgmedewerkers op het gebied van de mondzorg en 4. het betrekken van huisartsen en casemanagers bij de mondzorg voor ouderen. De komende tijd worden deze zaken voor het eerst geïmplementeerd in de regio’s Amsterdam en Rotterdam en in Hardenberg. Begin 2014 gaat ook de differentiatie-opleiding tandarts-geriatrie van start bij de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) in Amsterdam. Het gaat om een driejarige opleiding van 3 dagen per week, waarvan 2 dagen praktijk met kwetsbare ouderen en 1 dag theorie.

Bron: Nederlands Tandartsenblad, 26 november 2013

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.