(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 591)

Canon van de tandheelkunde

Ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan heeft de KNMT de ‘Canon van de tandheelkunde’ uitgegeven. Deze canon - die in boekvorm is samengesteld – werd op donderdag 23 oktober 2014 gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Academiegebouw te Utrecht.

In de canon worden de belangrijkste ontwikkelingen, personen, gebeurtenissen en instituten uit de Nederlandse tandheelkundige geschiedenis in beeld gebracht. De uitgave laat in chronologische volgorde ruim 50 onderwerpen de revue passeren, variërend van de chirurgijn op de markplaats tot het huidige tandheelkundig team.

Het boek is voor KNMT-leden gratis te bestellen. Andere geïnteresseerden kunnen het bestellen via www.dchg.nl.

Bron: Nt Nieuws, 20 oktober 2014

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
24 oktober 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd