Chirurgie niet noodzakelijk bij Unilaterale condylaire hyperplasie

Promotie J.W. Nolte

Unilaterale Condylaire Hyperplasie (UCH) is een aandoening die gekenmerkt wordt door progressieve asymmetrie van de mandibula. De incidentie is onduidelijk, maar er wordt geschat dat zich jaarlijks ongeveer 2-10 hyperactieve gevallen melden. De aandoening is self-limiting en wordt veroorzaakt door een op groei gelijkend proces van hyperactiviteit in een van de condylen. Het doel van het proefschrift van Jitske W. Nolte was om meer inzicht te krijgen in de etiologie van UCH en om handvaten aan te reiken voor een classificatie en therapie.

Nolte laat zien dat ten gevolge van hyperactiviteit in de condylus of het vermeende groeicentrum, verschillende deformiteiten van de mandibula op kunnen treden. Deze kunnen echter worden beschouwd als fenotypische kenmerken van hetzelfde ziekte proces. De oorzaken van de pathologische botvermeerdering in het groeicentrum blijft echter onduidelijk. In haar onderzoek vond Nolte wel dat somatische mosaicisme, een biologisch fenomeen waarbij genetische mutaties kunnen ontstaan, de lokale overgroei in UCH zou kunnen verklaren.

In de literatuur is nog geen eenduidige classificatie voor UCH-patiënten te vinden. Voor de screening van UCH-patiënten wordt momenteel veelal gebruik gemaakt van een orthopantogram (OPT), wat een goede reproduceerbaarheid tussen de observers heeft. Echter zijn de top en de hals van de condylus de minst betrouwbare regio’s om te beoordelen en is het tweedimensionaal beeld, waarbij geen volumes gemeten kunnen worden. Het gebruik van Cone Beam CT’s blijkt een bruikbare en accurate modaliteit voor kwantificatie en evaluatie van mandibulaire asymmetrie en is bruikbaar voor objectieve monitoring. Objectieve kwantificatie van weke delen asymmetrie met behulp van 3D-stereofotogrammetrie is valide gebleken om mandibulaire asymmetrie te beoordelen. Het is op deze manier mogelijk om patiëntgroepen met faciale asymmetrie in UCH te vergelijken en de progressie en evaluatie van behandelresultaten te volgen.

Op basis van het onderzoek van Nolte kan geconcludeerd worden dat niet bij alle patiënten met UCH, chirurgie voor correctie noodzakelijk is. Partiële condylectomie met een postoperatieve remodelling periode van 6 maanden wordt aanbevolen voor actieve patiënten. Secundaire, correctieve chirurgie kan noodzakelijk zijn na evaluatie van resterende asymmetrie.

Op 6 november 2019 promoveerde Jitske W. Nolte aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift ‘Challenges in unilateral condylar hyperplasia’. Promotor was prof. dr. A.G. Becking en copromotor was prof.dr T.J.J. Maal.

Leestip: Eerder gepubliceerde artikelen van Jitske W. Nolte in het NTVT waren:
- ‘Unilaterale Condylaire hyperactiviteit’ in de editie van oktober 2012
- ‘Een gingivahyperplasie op basis van neurofibromatose’ in de editie van april 2012
- ‘Verrassende witte laesies’ in de editie van september 2011

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
7 november 2019
rubriek
Actueel
Gerelateerd