Commentaarronde normontwerp Dental Codes verlengd tot 25 mei

Eind 2013 is het normontwerp NEN 9313 ‘Diagnostische termen en codes voor tandheelkunde’ gepubliceerd voor commentaar. Belanghebbenden konden in eerste instantie tot maart jl. reageren, maar met een aangepaste versie van de norm is de commentaarronde verlengd tot 25 mei as. De aanpassingen zijn gedaan in navolging van commentaren uit het veld en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Dental Codes. NEN streeft naar een openbaar, neutraal en breed gedragen document. Om deze doelstellingen te realiseren, is het in dit proces dan ook van belang om belanghebbende partijen de mogelijkheid te bieden de norm te bestuderen en/of deze met de achterban te delen.

De nieuwe datum voor het aanleveren van commentaren op het normontwerp is vastgesteld in overleg met betrokken partijen. De projectgroep is zich bewust van de impact van de norm en de behoefte van belanghebbende partijen om het normontwerp langer ter commentaar beschikbaar te stellen.

Het aangepaste normontwerp wordt nu ook aangeboden aan CEN, het Europese normalisatie-instituut, zodat er naar een Europese norm toegewerkt kan worden. Belanghebbende partijen zijn welkom om mee te praten in dit vervolgtraject en bij te dragen aan deze Europese afspraken. De Nederlandse norm wordt hiervoor als basisdocument aangeboden.

Belanghebbenden kunnen tot 25 mei as. hun commentaar indienen op het normontwerp. Voor meer informatie en opvraging van het normontwerp zie www.nen.nl.

(Bron: www.nen.nl, 22 april 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.