Composiet en secundaire cariës

Secundaire cariës is een van de belangrijkste redenen voor het vervangen van composietrestauraties. Materiaalkundigen uit België vroegen zich af of dit vulmateriaal het optreden van deze vorm van tandbederf bevordert. Uit de recente onderzoeksliteratuur, verzameld via PubMed en MEDLINE, viel op te maken dat dit inderdaad het geval zou kunnen zijn. Echter, patiëntgerelateerde factoren spelen in het optreden ervan nog steeds de hoofdrol.

Bron

Nedeljkovic I, Teughels W, De Munck J, Van Meerbeek B, Van Landuyt KL. Is secondary caries with composites a material-based problem? Dent Mater 2015; Sep 23. pii: S0109-5641(15)00397-8. [Epub ahead of print]

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

(Bron: Ned Tijdschr Tandheelkd 2001; 108: 91)
(Bron: Ned Tijdschr Tandheelkd 2001; 108: 91)
Info
publicatiedatum
22 oktober 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd