(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd juli/augustus 2018; 125: 365)

Congres 'Back to the roots'

Verslag lustrumcongres Dr. G.J. van Hoytemastichting

In Enschede vond op vrijdag 1 juni 2018 het lustrumcongres plaats van de 50-jarige Dr. G.J. van Hoytema Stichting. Onder leiding van presentator en dagmoderator Frits Sissing werd een gevarieerd en interessant programma aangeboden. Vol toepasbare informatie, verdieping en klinische voorbeelden.

In de ochtend toonde tandarts-implantoloog dr. Jappe Buijs door beeld en uitleg hoe een klinische minimaal invasieve procedure bij de behandeling van een gingivarecessie kan leiden tot herstel zonder littekens.

De duopresentatie van Machteld Siers en dr. Joerd van der Meer was een mooie mix van hoe om te gaan met dento-alveolair trauma en wat de overwegingen zijn om conebeamcomputertomografie te zetten. De stralingsbelasting vanuit de medische diagnostiek is gedurende de afgelopen decennia sterkt toegenomen. Daarom is bewust en zorgvuldig hiermee omgaan een must.

Achtergrond en uitleg over het unieke en grootschalige Radboud Tooth Wear Project werd gegeven door dr. Bas Loomans. Van de onderzoekspopulatie met gegeneraliseerde gebitsslijtage blijkt 75% man te zijn en heeft 40% te maken met reflux. Na het achterhalen van de etiologie leidt opbouwen met composiet tot een stabiele situatie. Het dragen van een knarsplaat blijkt niet bij te dragen tot een reductie van het falen van restauraties.

Paul de Kok van het ACTA nam de congresbezoekers mee langs de overwegingen om te komen tot een goede keuze voor keramiek of composiet. Een mooi en evenwichtig betoog. Veel is nog onbekend, maar wat wel bekend is, is dat minimaal invasief werken een pré is. De uitspraak “The crown is dead” bleef lang hangen en had betrekking op het beperkte indicatiegebied voor reguliere kronen. De overleving van een gebitselement wordt vergroot door partieel te prepareren. Hierbij is sprake van slechts 35% reductie ten opzichte van 70% weefselverlies bij de preparatie van een volledige kroon.

Aan het eind van de dag gaf Roy Horsthuis, mka-chirurg in Enschede, een update over alle relevante medische-tandheelkundige onderwerpen zoals systemische aandoeningen, anti-coagulantia en bisfosfonaten. “Antibiotica is geen pijnstiller”  was zijn stelling en hij adviseerde te stoppen met het gebruik ervan zodra de klachten als koorts en ongemak zijn verdwenen. De kuur afmaken is niet meer van toepassing.

(dr. Casper P. Bots, hoofdredacteur)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.