Congres ENDO2014

Het congres ENDO2014, dat wordt gehouden op 7 februari 2014 in de RAI in Amsterdam, biedt voor alle tandartsen veel praktijkgerichte informatie over de endodontische behandeling De nadruk zal tijdens het congres liggen op onderwerpen die bij elke kanaalbehandeling terugkeren: radiologie, openen, spoelen, vullen. De 4 sprekers presenteren kennis en tricks and tips die direct toepasbaar is in de praktijk. Daarnaast is er speciale aandacht voor regelmatig voorkomende endodontische problemen in de praktijk. Marga Ree staat stil bij invasieve cervicale resorptie, een afwijking die veel vaker voorkomt dan we tot voor kort dachten. Michiel de Cleen behandelt het probleem van de donkerverkleurde voortand en hoe deze goed en veilig te behandelen. Over het gebruik van calciumhydroxide in de endodontie bestaat op dit moment veel verwarring. Wel of niet gebruiken? Ron Fransman geeft een duidelijk antwoord. En Walter van Driel toont dat kanaalbehandelingen veel beter, comfortabeler en efficiënter kunnen worden uitgevoerd als er rubberdam wordt gebruikt.
Voor het volledige congresprogramma: http://www.endo2014.nl/

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.