(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 138)

Congres Onder professoren IIX

Op 24 Januari 2014 vond al weer het achtste congres ‘Onder professoren’ plaats. Het is opvallend dat moderator professor Eijkman er steeds weer in slaagt nieuwe hooggeleerde sprekers te vinden die het publiek weten te boeien. Twee zaken vielen al van meet af aan op. De prima locatie en het efficiënte gebruik van stemkastjes, waarmee de kennis van de toehoorders bij aanvang en aan het einde van een lezing werd weergegeven.

Als eerste spreker nam professor Rozema het publiek mee op een boeiende rondtocht door zijn vakgebied, de medisch tandheelkundige interactie. Rozema startte met enkele casus en kwam al gauw op het terrein van de richtlijnen en de onderbouwing ervan. Het geeft te denken dat bijvoorbeeld richtlijnen voor antibioticaprofylaxe bij kunstgewrichten gebaseerd kunnen zijn op dezelfde literatuur, maar toch wereldwijd van elkaar verschillen. Als tweede spreker liet professor Boomsma de aanwezigen kennismaken met het tweelingenonderzoek. De lezing bestond deels uit een film, die wellicht iets korter had gekund, deels uit een lezing over de opzet en de mogelijkheden van onderzoek bij tweelingen. Enerzijds werd duidelijk dat het opzetten van een dergelijk onderzoek een enorm karwei is, anderzijds geeft het een schat aan nuttige informatie vooral over de mate van invloed die erfelijke factoren hebben op het ontstaan van ziekten.

Vervolgens brak professor Van der Velden een lans voor de factor voedsel in de strijd tegen parodontitis. Alhoewel over de relatie tussen voedsel en mondaandoeningen al in een van de eerste nummers van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde een bijdrage verschenen is, bleef dit aspect toch lange tijd onderbelicht. Van der Velden bond zijn toehoorders op het hart vooral 2 kiwi’s per dag te eten. Na Van der Velden kreeg professor Koole het woord over het sluiten van de kaakspleet. Hij startte met een blik in de geschiedenis van de mondziekten-, kaak- en aangezichtschirurgie, die zich in het bijzonder ontwikkeld heeft uit de behandeling van oorlogsverwondingen. Bepaald indrukwekkend waren de operaties die indertijd door professor Tjebbes werden gedaan om de kaak- en de lipspleet te sluiten. Koole ging in op de mogelijkheden om door middel van transplantaten de kaakspleet te sluiten en voorspelde in de toekomst ‘een botje uit een potje’.

Tot slot kreeg professor Meijer het woord over zijn vakgebied de implantologie. Opvallend was het succes van implantaten die op de dag van plaatsing al van een noodkroon werden voorzien. Daarnaast waren de onderzoeken naar het succes van steeds kortere implantaten in de bovenkaak zeer bemoedigend.

Al met al kunnen de aanwezigen en andere belangstellenden met veel vertrouwen uit zien naar ‘Onder professoren IX’.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
12 februari 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd