(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd nov 2015; 122: 570)

Congres ‘The wild side of life’

De orale gevaren van druggebruik en risicovol seksueel gedrag

Onder de titel ‘The wild side of life’ hield de Vereniging Medisch Tandheelkunde Interactie op 2 oktober 2015 in Haarlem een congres over de gezondheidseffecten van verslaving, genotmiddelgebruik en risicovol seksueel gedrag. Charles Dorpmans, coördinator drugsinformatie, gaf een overzicht van recente ontwikkelingen met betrekking tot druggebruik. Dit  gebruik is de laatste jaren sterk toegenomen, doseringen in pillen worden steeds hoger en gebruikers steeds jonger. Ook is er is een toename van combinatiegebruik, waardoor de effecten onvoorspelbaar en gevaarlijker worden. Tandarts Casper Bots beschreef de mogelijkheden die tandartsen hebben om drogemondklachten na druggebruik te behandelen. Psychiater Bram Bakker wees erop dat mateloosheid in gedrag niet beperkt is tot drank en drugs, maar in de huidige samenleving een breed probleem vormt. Koopverslaving en pornoverslaving zijn ook vormen van mateloosheid. Bakker koppelt deze mateloosheid aan de huidige maatschappij, waarin men  zichzelf steeds moeilijker kan afremmen. De drempelverlagende werking van internet volgens hem een grote risicofactor.

Longartsen Pauline Dekker en Wanda de Kanter schetsten de gezondheidsrisico’s van roken. Van hun patiënten heeft 80% een aan roken gerelateerde longaandoening. Zij menen dan ook dat  zorgverleners die hun rokende patiënten niet adviseren om te stoppen eigenlijk hun patiënten verwaarlozen. Het motiveren van deze patiënten is extra belangrijk, aangezien de huidige minister van Volksgezondheid de voorlichtingscampagnes tegen roken heeft beëindigd. Dermatoloog Henry de Vries besprak aan de hand van stellingen, waar het publiek door middel van stemkastjes op kon reageren, feiten en fictie over seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s). Vervolgens beschreef hij uitvoerig de orale manifestaties van deze SOA’s. Daarbij wees hij erop dat men orale seks vaak als veilig beschouwd, en men zich onvoldoende schijnt te realiseren dat ook hierdoor een orale SOA kan optreden.  Hoofd-halschirurg Bing Tan beschreef de kenmerken en risicofactoren van mond- en keelkanker, waarbij hij specifiek inging op de bijdrage van het humaan papillomavirus (HPV) aan het ontstaan van deze tumoren. Uitbreiding van het Nederlandse HPV-vaccinatieprogramma naar jongens zou volgens hem de incidentie van mond- en keelkanker kunnen reduceren.

Het boeiende congres werd afgesloten met een discussie met de sprekers. Na afloop ontvingen alle deelnemers uitgebreide aanvullende informatie in de vorm van een USB-stick en 2 boeken van sprekers. Een prijzenswaardig initiatief, dat navolging verdient.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.