CT-longkankerscreening redt levens

Door CT-longkankerscreening kan longkanker in een zeer vroeg stadium worden ontdekt en vroege detectie van longkanker kan de sterfte onder longkankerpatiënten drastisch verminderen. Dit concludeerden toonaangevende Europese longkankerspecialisten op basis van de resultaten van verschillende Europese onderzoeken. De longkankerspecialisten dringen er daarom bij de EU-landen op aan om levensreddende longkankerscreeningprogramma’s zo snel mogelijk op te zetten. Hun standpunt en advies voor longkankerscreening werd gepubliceerd in de Lancet Oncology (2017, 27 november).

Het advies van de longkankerspecialisten is gebaseerd op onderzoeksresultaten van verschillende Europese onderzoeken, met als een van de belangrijkste onderzoeken de langlopende Nederlandse NELSON-studie. Dit onderzoek kreeg in 2001 toestemming van de minister om als proef-bevolkingsonderzoek mensen met een verhoogd risico op longkanker (zwaren (ex)rokers ouder dan 50 jaar) met een CT-scan te screenen op longkanker. Het percentage tumoren dat met CT-screening in een vroeg stadium werd gevonden was vergelijkbaar met de resultaten van een belangrijke Amerikaans onderzoek, waarin 20% mortaliteitsreductie is aangetoond. Door de vroege detectie kan de tumor met een relatief kleine operatie worden verwijderd en de patiënt is genezen zonder dat chemo- of radiotherapie nodig is. Daarmee is de screening kosteneffectief, want de zeer dure longkankergeneesmiddelen zijn niet meer nodig. Hoewel de analyse van de resultaten van de NELSON-studie nog niet is afgerond, zijn de resultaten tot nu toe zodanig dat de artsen nu adviseren om te starten met de voorbereidingen voor landelijke screeningsprogramma’s.

Longkanker is de meest dodelijke vorm van kanker. Minder dan 10% van de mensen die de diagnose longkanker krijgt, leeft 5 jaar na de diagnose nog. Jaarlijks sterven in Nederland zo’n 11.000 mensen aan longkanker, binnen de Europese Unie gaat het om 270.000 mensen en wereldwijd veroorzaakt longkanker 1,7 miljoen sterfgevallen per jaar.

(Bron: Nieuwsbrief UMCG, 28 november 2017)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.