Gepubliceerd op: 08-03-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 130)

Database voor kindermedicatie blijft online

Medisch

De koepels van apothekers en ziekenhuisapothekers, kinderartsen en zorgverzekeraars hebben deze maand een belangrijk akkoord bereikt over gezamenlijke financiering van het Kinderformularium (http://www.kinderformularium.nl/search/index.php). Hiermee is het voortbestaan van deze onmisbare online database voor kindermedicatie voorlopig voor 3 jaar geborgd. Het Kinderformularium bundelt bestaande wetenschappelijke kennis over de toepassing van medicijnen aan kinderen. Dit is nodig omdat de meeste medicijnen niet zijn geregistreerd voor gebruik bij kinderen. Voordat medicijnen op de markt komen worden ze eerst uitvoerig getest, maar bijna altijd bij volwassenen en niet bij kinderen. Het kinderlichaam gaat vaak anders om met (en reageert ook anders op) medicijnen dan het lichaam van een volwassene. In het Kinderformularium zijn nu ruim 600 van de meest gangbare medicijnen opgenomen en voorzien van een dosisadvies voor kinderen. Inmiddels is het Kinderformularium uitgegroeid tot dé landelijke, onafhankelijke, evidence-based standaard voor het voorschrijven en afleveren van medicijnen aan kinderen.

(Bron: ANP Pers Support)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.