(in print verschenen Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 659)

De beroepsgroep vergrijst!

Sinds 2000 is de vergrijzing in de zorg sterker toegenomen dan in andere sectoren. Het aandeel 55-plussers met een medisch beroep is daarbij hoger dan onder andere werkenden in de zorg, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Met een score van 29,3% is meer dan een kwart van de tandartsen 55-plusser. Onder psychologen in de gezondheidszorg en psychotherapeuten zijn nog meer werkenden van 55 tot 65 jaar, respectievelijk 29,7 en 48,7%. Slechts 9,7% van de verloskundigen werkt nog na het 55e levensjaar.

De huisartsenpraktijk is met 21,2% 55-plussers het meest vergrijsd. Hierbij zijn dan de medisch geschoolden en overige werkenden samengevoegd. In de ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg ligt het aandeel 55-plussers op 19%.

(Bron: CBS, oktober 2013)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
20 november 2013
rubriek
Actueel
Gerelateerd