(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd 2015; 122: 311)

De evidence achter linguale apparatuur

Met de toenemende vraag naar orthodontie bij volwassenen is ook meer behoefte naar onzichtbare orthodontische apparatuur ontstaan. Linguale apparatuur is momenteel de enige apparatuur die optimale esthetiek combineert met maximale 3-dimensionaal gecontroleerde tandverplaatsing. Desondanks wordt linguale apparatuur beperkt aangeboden. De hoge kosten van linguale apparatuur zijn hier deels verantwoordelijk voor. Andere genoemde nadelen zijn toegenomen pijn en ongemak, irritatie van de tong, interferentie met spraak en bemoeilijkte mondhygiëne.

In 2013 werd in een literatuuronderzoek de stand van de wetenschap met betrekking tot linguale apparatuur beschreven en werd nagegaan of de hiergenoemde nadelen wetenschappelijk zijn onderbouwd. Uit de resultaten bleek dat pijn en ongemak direct na plaatsing niet verschilde tussen linguale en buccale apparatuur, maar de locatie van de pijn en het ongemak wel, waarbij bij linguale apparatuur de tong het meest gevoelig bleek. De spraak en de kauwfunctie waren bij linguale apparatuur meer aangedaan dan bij buccale apparatuur; patiënten moeten hierover duidelijk worden geïnformeerd. Desondanks was er geen verschil in patiënttevredenheid tussen beide type apparatuur, hetgeen impliceert dat pijn en ongemak hierin niet leidend zijn. Wel vormden de plaatsing en mechanica bij linguale apparatuur voor de orthodontist een uitdaging. Het gebruik van indirect geplaatste, individueel vervaardigde, zelfligerende linguale apparatuur onderving de gemelde problemen deels, en er was een duidelijke leercurve te zien. Het onderhouden van een goede mondhygiëne is voor de patiënt bij elke vorm van vaste apparatuur lastig. Het bleek echter dat de linguale vlakken minder gevoelig zijn voor ontkalkingen dan de buccale vlakken. Mocht desondanks toch een ontkalking ontstaan dan is deze minder zichtbaar. Vooral dit laatste zou naast de esthetische voordelen een reden kunnen zijn om te kiezen voor linguale apparatuur.

(Bron: J Orthod, september 2013)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock.
Beeld: Shutterstock.
Info
publicatiedatum
22 april 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd