De gevolgen voor Britse tandartsen van een Brexit

Een Brexit uit de Europese Unie zal voor tandartsen in het Verenigd Koninkrijk zeker ook gevolgen hebben, zo meldt Dental Tribune van 23 juni 2016.

De afgelopen jaren is de tandheelkundige beroepsbevolking in het Verenigd Koninkrijk vooral versterkt met tandartsen uit de EU, en niet door afgestudeerden uit de eigen gelederen. Als het VK de EU verlaat, zou striktere regelgeving op het gebied van immigratie en arbeid kunnen leiden tot tekorten zoals die eerder ook voorkwamen, zo suggereren Sinclair et al in het British Dental Journal. Er ontstaan daarentegen wel mogelijkheden voor het gelijktrekken van normen, aangezien Britse tandartsen weer in de meerderheid zullen zijn. Ongeacht welke wetten worden toegepast, voorspelt het rapport een ingrijpende verandering in de tandheelkundige arbeidsmarkt in het geval van een Brexit.

Tandheelkundige professionals uit EU-lidstaten mogen in het kader van de EU-richtlijn Erkenning van Beroepskwalificaties (2005/36/EG) momenteel vrij werken in het VK, indien goedgekeurd door de General Dental Council. In 2015 werkten bijna 7.000 EEA-gekwalificeerde tandartsen van buiten het VK onder deze richtlijn, bijna 20% meer dan in 2007, wat resulteerde in een overschot in vooral stedelijke gebieden. De meerderheid van deze tandheelkundige professionals was geëmigreerd uit nieuwe lidstaten zoals Polen, Bulgarije, Roemenië en Hongarije.

Als het land inderdaad besluit de EU te verlaten, treedt artikel 50 van het Verdrag van Lissabon in werking, waarin de vertrekprocedure staat beschreven. Dan zullen de onderhandelingen starten om de economische en politieke betrekkingen opnieuw te reguleren. Gedurende deze periode van minimaal twee jaar zal het Verenigd Koninkrijk de huidige verdragen en wetten blijven volgen, waardoor tandartsen uit EEA-lidstaten in het land mogen blijven en werken. Uiterlijk in 2020 moet het vertrek definitief zijn afgerond en moet er een handelsakkoord met de EU liggen.

(Bron: Dental Tribune, 23 juni 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
24 juni 2016
rubriek
Actueel
Gerelateerd