(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 422)

De obesitasparadox

Steeds meer onderzoek wijst op het bestaan van een obesitasparadox. Overgewicht zou juist patiënten beschermen tegen cardiovasculaire sterfte. Het risico op totale en cardiovasuclaire sterfte en een myocardinfarct is juist het hoogst bij ondergewicht. Een meta-analyse is recent gepubliceerd in Mayo Clinic Proceedings.

In de meta-analyse werden 36 onderzoeken geïncludeerd. De onderzoekers zagen dat van de patiënten die een coronaire vaataandoening hadden en cardiovasculaire revascularisatie ondergingen, de groep met een BMI van minder dan 20 kg/m2 een1,8 tot 2,7 keer hoger risico had om een myocardinfarct te krijgen of te overlijden aan een cardiovasculaire aandoening of door alle oorzaken.

In de vergelijking met mensen met een normaal gewicht en een BMI van 20-25 kg/m2 was de cardiovasculaire sterfte het laagst onder patiënten met een BMI tussen 25 en 30 kg/m2. Bij patiënten met obesitas of een ernstige obesitas lag het totale sterfterisico respectievelijk 27 en 22% lager dan bij patiënten met een normale BMI.

Een mogelijke verklaring voor deze paradox kan zijn dat mensen met overgewicht vaker cardioprotectieve medicatie zoals bètablokkers en statines krijgen voorgeschreven en ook in hogere doseringen dan mensen met een normaal BMI. Een andere reden kan zijn dat mensen met overgewicht en obesitas vaker uitgebreide coronairvaatschade hebben, wat bijdraagt aan een gunstiger uitkomst. Verder beschikt deze groep over mogelijk over een grotere metabole reserve, die beschermend werkt in chronische situaties zoals bij coronaire arteriële aandoeningen.

Ook zouden er verschillende pathofysiologische processen bij over- en ondergewicht kunnen bestaan en een niet-modificeerbare genetische predispositie bij patiënten met ondergewicht.

Bron: MedNet, 16 juli 2014

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
23 juli 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd