De relatie tussen oorsuizen en TMD-klachten

Al langere tijd wordt aangenomen dat er een relatie bestaat tussen tinnitus (chronisch oorsuizen) en TMD-klachten. Uit de resultaten van een onderzoek bij een groep patiënten met beide aandoeningen kan worden opgemaakt dat behandelwijzen voor temporomandibulaire disfunctieklachten wellicht ook succescol kunnen zijn bij patiënten met tinnitusklachten.

Bron

Buergers R, Kleinjung T, Behr M, Vielsmeier V. Is there a link between tinnitus and temporomandibular disorders? J Prosthet Dent 2013 Nov 25. pii: S0022-3913(13)00255-2. doi: 10.1016/j.prosdent.2013.10.001.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.