De tandheelkundige zorg Totaal

Verslag van congres 'De tand in al zijn facetten'

Op 14 en 15 november 2013 vond het congres ‘De tand in al zijn facetten’ plaats. De congresdag van 15 november omvatte 4 programmaonderdelen, waarvan hier het onderdeel 'De tandheelkundige zorg Totaal' wordt besproken.

Dit programma bleek zeer gevarieerd en goed geleid door de moderator Khee Hian Phoa. Als eerste spreker betoogde Jenneke de Jong, endodontoloog, dat tandartsen algemeen-practici er verstandig aan doen endodontologische problemen meer te bezien vanuit een biologisch standpunt dan vanuit een mechanisch. “Denk vanuit de weefsels in plaats vanuit de techniek!” De huidige inzichten benadrukken immers dat inzicht in de vitaliteit van de pulpa en de genezingskracht daarvan essentieel is voor het slagen van een wortelkanaalbehandeling. Directe pulpaoverkappingen kunnen daarom zeer succesrijk zijn. Arjan Vissink wees op het feit dat de mond een spiegel kan zijn voor de algemene gezondheid. Speekselchips zijn in de toekomst beschikbaar voor de diagnostiek van vruchtbaarheids-, eiwit- en erfelijke afwijkingen. Parodontologische aandoeningen, cardiologische afwijkingen en ziekten als diabetes mellitus, longontsteking en reuma zullen in de toekomst steeds nauwer met elkaar in verband worden gebracht. Vervolgens amuseerden 2 longartsen de zaal met een voordracht over de gevaren van tabak en de rokersverslaving. Hun boodschap bleek gruwelijk, zowel voor de lichamelijke als de breinverslaving bij stugge rokers. De gesprekstechniek ‘motivational interviewing’ kan de gedachtekronkels, als het gaat om het gebruik van drugs, gunstig beïnvloeden.

Forensisch arts van de KNMG Bilo gaf aan hoe moeilijk het is om in de tandartsstoel de effecten van kindermishandeling op te sporen. Toch blijkt dat 65-75% van de mishandelde kinderen kwetsuren in het hoofd-halsgebied heeft en dus zouden tandartsen daar alerter op kunnen zijn. Hij wees op het Advies en Meldpunt kindermishandeling en de plicht die tandartsen hebben om verdachte afwijkingen daar te melden. Het boek ‘Medisch handboek kindermishandeling’ zou ook voor tandartsen verplichte literatuur moeten zijn.

De radiologie en de radioprotectieregels werden besproken door de Vlaming Aps. Hij maakte de zaal opmerkzaam op het feit dat er in tandartspraktijken nogal eens veel onnodige röntgenopnamen worden gemaakt. Volgens Aps hoort men ’ alleen röntgenopnamen te maken als kennis niet op een andere manier is te verkrijgen. En: hoe jonger de patiënt des te gevoeliger deze is voor stralingsrisico’s. Digitale fotografie kan een aanwinst zijn. . De laatste spreker was Anton de Wijer, orofaciaal fysiotherapeut, die in een zeer instructief verhaal liet zien hoe belangrijk de anatomische kennis is voor het opsporen van temporomandibulaire disfunctie(TMD)-klachten en de relatie daarvan met cervicale spine-disorders en de nek- en schouderspieren. TMD is een functiegerelateerd probleem dat tandartsen eenvoudig kunnen diagnosticeren: laat de mond actief en passief openen, kijk hoever die mondopening is en palpeer daarna de mogelijke pijnlijke kaakspieren. Patiëntenvoorlichting met behulp van films op het internet is in deze zeer nuttig, omdat de patiënt kan zien wat er in het kaakgewricht gebeurt en daarmee gerustgesteld kan worden.

(M.A.J. Eijkman, redactiemedewerker)

 

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
28 november 2013
rubriek
Actueel
Gerelateerd