(in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 582)

De werking van hersenen bij overmatig eten

Hersenonderzoekers zijn ervan overtuigd dat weerstand bieden aan overmatig eten afhangt van het hersengebied dat de eetlust controleert: de laterale hypothalamus. Hoe actiever dit gebied, hoe sterker de hongersignalen uit andere hersengebieden worden onderdrukt, en hoe minder gemotiveerd men is om te gaan eten. De laterale hypothalamus bepaalt zijn eigen activiteit echter niet zelf. Welk hersengebied daar dan wel verantwoordelijk voor is, was tot voor kort onbekend. Onderzoekers vermoedden dat de bed nucleus van de stria terminales (BNST) deze controle uitoefent. Om deze aanname te testen implanteerden ze speciale elektroden in de hersenen van levende muizen die met behulp van licht hersengebieden aanzetten of juist uitschakelden. Zo kon men de natuurlijke activiteit van de BNST versterken of verzwakken en kijken welke invloed dit zou hebben op de impulscontrole van deze muizen.

Uit het experiment bleek dat wanneer de natuurlijke BNST-activiteit werd versterkt, de muizen direct begonnen te eten, ook al waren ze al verzadigd. De over-actieve BNST onderdrukte de laterale hypothalamus immers nog meer dan normaal, waardoor de muizen geen enkele controle meer hadden over de eetimpuls. Werd de BNST juist onnatuurlijk sterk geremd, dan hadden zelfs de meest hongerige muizen geen enkele interesse meer in eten. Door de onderdrukking van de BNST werd de laterale hypothalamus ongewoon weinig gehinderd in zijn activiteit, waardoor de muis geen honger-signaal meer doorkreeg.

De ontdekking dat de BNST een grote rol speelt in het reguleren van eetlust geeft inzicht in de hersenprocessen die zijn verstoord bij excessief eetgedrag.

(Bron: Kennislink.nl, 27 september 2013)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
18 oktober 2013
rubriek
Actueel
Gerelateerd