(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd 2015; 122: 7)

Dentale irritatieklachten risicofactor voor mondkanker

Roken en alcoholmisbruik zijn de grootste veroorzakers van kanker in de mondholte. Daar komt nu een nieuwe risicofactor bij: langdurige irritatie door gebitselementen of een gebitsprothese. In een 10-jarige onderzoek in Australië bleken niet-rokers die irritatieklachten hadden, toch een aanzienlijk risico op mondkanker te lopen.

Om te bepalen of mondkanker vaker voorkomt op de plaats van een dentaal trauma werden de medische gegevens onderzocht van 724 patiënten die tussen 2001 en 2011 werden behandeld in het Princess Alexandra Hospital in Brisbane. Van hen hadden 334 orofaryngeale kanker, de overige 390 kanker in de mondholte. Van de orofaryngeale patiënten rookte ruim 85% op het moment van diagnose, of had dat in het verleden gedaan. Van de 390 patiënten met kanker in de mondholte was dat ruim 80%.

De onderzoekers vonden dat in de totale patiëntengroep de meeste mondtumoren zich op de rand van de tong bevonden, maar de niet-rokers hadden significant vaker een tumor op deze locatie dan de rokers (66% versus 33%). Daarnaast hadden vrouwelijke niet-rokers significant vaker mondkanker dan mannelijke niet-rokers.

De rand van de tong is een gevoelig gebied voor irritatie door gebitselementen en/of een gebitsprothese, of voor het ontstaan van dentaal trauma. Aangezien niet-rokers significant vaker een tumor op deze locatie hebben, vermoeden de onderzoekers dat chronisch dentaal trauma of irritatie een risicofactor vormt voor het ontstaan van mondkanker. Deze bevindingen suggereren dat dentaal trauma een belangrijker risicofactor voor mondkanker is dan op dit moment wordt gedacht, vooral bij vrouwelijke niet-rokers.

Bron: JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2014; 6 Nov. Epub ahead of print

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Ned Tijdschr Tandheelkd 2008 ; 115: 186-191
Beeld: Ned Tijdschr Tandheelkd 2008 ; 115: 186-191
Info
publicatiedatum
26 november 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd