Depressieve mensen overlijden eerder

Uit een meta-analyse van bijna 300 onderzoeken onder 1,8 miljoen mensen blijkt dat mensen die lijden aan een depressie een verhoogd risico hebben om de komende periode te overlijden dan mensen zonder een depressie. Het onderzoek toonde aan dat van de 1,8 miljoen mensen bij de eerste meting er 135.000 een depressie hadden. De kans om bij de tweede meting overleden te zijn was ongeveer 1,5 maal hoger bij de depressieve mensen dan bij de gezonde mensen. Zelfs bij onderzoeken waarbij 10 jaar na de eerste meting werd gekeken of mensen overleden waren, was het effect van depressie nog duidelijk zichtbaar. In een eerder onderzoek hadden de onderzoekers al aangetoond dat wanneer de invloed van depressie helemaal weggenomen zou kunnen worden het aantal overlijdens in de komende periode met ongeveer 14% zou afnemen. “Deze studie toont nog eens aan dat depressie een belangrijke aandoening is die niet alleen veel voorkomt, maar ook ernstige gevolgen kan hebben voor de patiënten die eraan lijden. Goede behandeling en preventie zijn dan ook zeer belangrijk voor deze patiënten, hun familieleden en voor de samenleving als geheel”, aldus VU-hoogleraar klinische psychologie Pim Cuijpers.

De oorzaak voor het verhoogde overlijdensrisico is nog niet duidelijk. Het aantal suïcides onder depressieven was te klein om de verhoogde kans te verklaren. De onderzoekers veronderstellen dat de oorzaken gezocht moeten worden in het feit dat mensen met een depressie vaker roken en moeilijker stoppen met roken, dat zij minder bewegen, ongezonder eten en meer alcohol drinken. Ook houden zij zich minder goed aan de voorgeschreven medicatie.

Bron: VU, 20 januari 2014; Am J Psychiatry, 17 Jan 2014

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock.
Beeld: Shutterstock.
Info
publicatiedatum
3 februari 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd