Diabetes niet beter gereguleerd door behandeling parodontitis

Het aanpakken van parodontitis heeft geen gunstig effect heeft op de diabetesregulering. Dat blijkt uit een gerandomiseerde onderzoek onder 514 Amerikaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 en parodontitis. Dit meldt het NTvG.

Tussen parodontitis en diabetes mellitus bestaat een wisselwerking. De chronische hyperglykemie veroorzaakt een inflammatie van het parodontium die (veelal irreversibele) schade toebrengt aan het steunweefsel van de gebitselementen, zodat er uiteindelijk tanden verloren gaan. De parodontitis op zijn beurt zorgt voor een systemische stijging van cytokines zoals de interleukines 1 en 6, en tumornecrosefactor-alfa. Deze ontstekingsmediatoren bevorderen de insulineresistentie en daarmee de kans op (verergering van) diabetes.

Verscheidene onderzoeken zouden hebben laten zien dat het HbA1c lager wordt – en dus de glucoseregulatie verbetert – wanneer men de paradontitis behandelt. Maar het Amerikaanse onderzoek (beschreven in JAMA) toont aan dat dit niet het geval is. De helft van de patiënten onderging uitgebreide – niet-chirurgische – behandeling voor hun parodontitis, met een professionele gebitsreiniging van ten minste 160 minuten, poetsinstructie en mondspoelingen met chloorhexidine. Ze gebruikten geen antibiotica en er werden ook geen chirurgische technieken gebruikt. Verder moest de diabetes onder controle zijn, met een stabiel HbA1c. De parodontitis moest ten minste matig van ernst zijn.

Na 3 en na 6 maanden follow-up was het HbA1c in de interventiegroep niet lager dan in de controlegroep. Ook markers als de concentraties van nuchter glucose en insuline en de insulinegevoeligheid verbeterden niet. Wel verbeterde de conditie van het tandvlees. Pockets waren ondieper, tandvlees lag minder vaak los, bloedde minder en er was ook minder plaque. Van de onderzoekers hoeft de mondhygiëniste dus niet standaard te worden betrokken bij de behandeling van diabetespatiënten.

(Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 15 januari 2014)

1 reacties

Ik kan mij inbeelden dat wanneer de diabetes niet onder controle is of moeilijk onder controle te krijgen is, een parodontale behandeling bij deze patiëntengroep wel een gunstig resultaat heeft op hun diabetesregeling. Bij patiënten met een goede regeling en een stabiel HBA1c, zoals in de studie vooropgesteld, zal een parodontale verzorging uiteraard minder daling van het HBA1c laten zien.

L. Bensch op maandag 7 november 2016 om 04.11u

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
21 januari 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd