(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd april 2016; 123: 174)

Disfunctionerende collega-zorgverleners aanspreken

Een derde van de zorgverleners geeft aan zijn of haar eigen functioneren niet te evalueren. Daarnaast heeft ruim een kwart van de zorgverleners ervaring met disfunctionerende collega-zorgverleners. Dit zijn 2 opvallende resultaten uit onderzoek van IQ Healthcare, onderdeel van het Radboudumc.

Sinds 2015 heeft de inspectie het onderwerp sturen op functioneren en goed omgaan met verminderd functioneren van zorgverleners hoog op de agenda staan. Bij verminderd functioneren is risico aanwezig op het ontstaan van ernstige schade voor patiënten en cliënten. Tijdig ingrijpen is dan van belang.

De onderzoekers geven aan dat er extra aandacht nodig is voor het omgaan met verminderd functioneren van collega’s, bijvoorbeeld tijdens de opleiding en of bij de nascholing. De inspectie onderschrijft dit.

Ook zou er meer aandacht moeten komen voor de aanspreekcultuur binnen organisaties. Een rechtvaardige cultuur is 1 van de speerpunten in de toekomstvisie van de inspectie. De inspectie acht dit van essentieel belang voor verantwoorde zorgverlening. Alleen in een open en veilige cultuur is het mogelijk om elkaar te corrigeren en te leren van fouten. Als dit ontbreekt, dan spreekt de inspectie de zorgaanbieders daarop aan.

De inspectie bespreekt de komende periode de conclusies van het onderzoek met de beroepsverenigingen (waaronder de KNMT), brancheorganisaties en wetenschappelijke verenigingen en roept hen daarnaast op om aan de slag te gaan met de aanbevelingen uit het rapport.

(Bron: IGZ, 15 februari 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.