Dominique Niesten neemt Publicatieprijs 2018 in ontvangst

Dr. ir. Dominique Niesten nam op vrijdag 2 november tijdens de Nationale Tandheelkunde Quiz de NTvT Publicatieprijs 2018, bestaande uit een gegraveerde penning, een cheque van € 2.500,- en het judicium, in ontvangst.

Dr. Jan Schols, lid van de prijscommissie, legde uit dat de prijs gaat naar het beste artikel uit de 2 voorafgaande jaargangen van het NTvT. Voor de Publicatieprijs 2018 moest de prijscommissie een keuze maken uit 53 artikelen die in aanmerking kwamen. De prijscommissie koos unaniem het artikel ‘Mondzorg en mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit van kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen’ (Ned Tijdschr Tandheelkd 2017; 124: 589-592) tot het winnende artikel. De doorslaggevende criteria waren volgens de commissie de klinische relevantie van het onderwerp, het wetenschappelijk gehalte, het vernieuwende karakter en de leesbaarheid.

“Kwetsbare ouderen gaan vaak niet meer naar een tandarts, terwijl hun mondverzorging en mondgezondheid achteruitgaan. In het winnende artikel werd op basis van open interviews en vragenlijsten onderzocht waarom kwetsbare ouderen hun mondzorggedrag veranderen en met welke (kwetsbaarheids)factoren dit samenhangt. Deze factoren bleken vooral gerelateerd te zijn aan motivatie: zodra vermeende inspanningen niet langer opwogen tegen vermeende voordelen van tandartsbezoek en mondverzorging, gaven kwetsbare ouderen hun mondzorgroutines op en maakte het hen niet langer uit of ze gebitselementen verloren. Voor het meten van de mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit van kwetsbare ouderen schieten standaard vragenlijsten, zoals de gevalideerde Geriatric Oral Health Assesment Index-NL, tekort omdat deze geen persoonlijke context opleveren die nodig is om de scores te kunnen interpreteren”, vermeldt het judicium. Volgens de prijscommissie is voor tandartsen de belangrijkste conclusie van het winnende artikel dat (mond)zorgverleners vanaf de levensfase voorafgaande aan de kwetsbaarheid zouden moeten monitoren op specifieke factoren, waaronder chronische pijn of afnemende mobiliteit, motorische vaardigheden, cognitie, levenslust, energie en sociale steun, die de mondgezondheid en het mondzorggedrag van hun oudere patiënten negatief kunnen beïnvloeden.

Het winnende artikel is gebaseerd op het promotieonderzoek van Niesten, waarop zij op 23 juni 2017 promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Het artikel werd gepubliceerd in de serie ‘Hora est’, waarin kort de grote lijnen en conclusies van afgeronde promotieonderzoeken worden beschreven.

Foto: DIQUE Fotografie

De winnares bedankte de jury voor het toekennen van de Publicatieprijs. Ze waardeerde het vooral dat de jury het had aangedurfd om dit type kwalitatief onderzoek te belonen met deze prijs.

Dominique Niesten is momenteel werkzaam als universitair docent, post-doc onderzoeker en coördinator van internationale onderwijs- en onderzoeksprojecten aan het College of Dental Sciences van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen. Haar wetenschappelijk onderzoek betreft mondhygiëne en mondgezondheidsgedrag van kwetsbare ouderen, multidisciplinaire zorgstrategieën om de mondzorg voor ouderen te verbeteren, implementatie van gezamenlijke besluitvorming in de tandartspraktijk en efficiënte mondzorg voor economisch kwetsbare groepen. Haar onderwijstaken richten zich op gerodontologie, onderzoeksmethoden en –begeleiding, professionele ontwikkeling van tandheelkundestudenten, teambased-learning en evidenceguided clinical decision making. Daarnaast is zij lid van de van de onderzoeksgroep BENECOMO (Belgisch Consortium voor onderzoek naar de mondgezondheid van ouderen).

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Foto: DIQUE Fotografie
Foto: DIQUE Fotografie
Info
publicatiedatum
5 november 2018
rubriek
Actueel
Gerelateerd