Dr. Anita Visser benoemd tot hoogleraar Gerodontologie

Dr. Anita Visser is per 1 april 2019 benoemd tot hoogleraar Gerodontologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij zal zich in het bijzonder richten op de complexe tandheelkundige zorg voor kwetsbare ouderen. Binnen haar leeropdracht zal zij zich vooral gaan bezighouden met de coördinatie en verdere ontwikkeling van de ketenzorg betreffende de complexe tandheelkundige zorg aan kwetsbare ouderen, de multidisciplinaire onderwijslijn gerodontologie en het onderzoek op het gebied van de gerodontologie.

Visser is reeds als tandarts-MFP en tandarts-geriatrie verbonden aan het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het UMC Groningen enhet Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde.

(Bron: Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie, 7 april 2019)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.