(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd april 2018; 125: 192)

Dr. Jan de Visscher benoemd tot hoogleraar Oral Medicine

Dr. Jan G.A.M. de Visscher is per 1 januari 2018 benoemd tot hoogleraar Oral Medicine aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Er is sprake van een dubbelbenoeming aan het VU medisch centrum (VUmc) en het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). De aanstelling vindt plaats bij de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, waarmee het speerpunt van de afdeling op het gebied van oral medicine, mondkanker en speekselaandoeningen verder wordt versterkt.

Jan de Visscher is sinds 1982 als mka-chirurg/hoofdhals-oncoloog werkzaam in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en sinds 2014 in VUmc. In het MCL is hij tevens perifeer opleider voor de opleiding tot mka-chirurg in het UMC Groningen. De Visscher behaalde in 1977 zijn tandartsexamen en in 1991 het artsexamen. Hij werd in het Radboudumc in Nijmegen opgeleid tot mka-chirurg. In 1999 promoveerde hij op zijn proefschrift ‘Squamous cell carcinoma of the lip. A clinical study’, waarin zijn promotieonderzoek naar diverse aspecten van de diagnostiek en behandeling van het plaveiselcelcarcinoom van de lip werd beschreven.

Jan de Visscher is een veelgevraagde spreker in zowel binnen- als buitenland. Hij heeft ook nationaal en internationaal meerdere bestuurlijke functies bekleed. Van 2006 tot 2008 was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA). Daarnaast is hij vanaf 2010 actief als redacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.