Gepubliceerd op: 07-06-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 296)

Dr. Carl Witthaus Medaille voor Ries de Jong

Personalia

Op dinsdag 9 april 2013 kreeg Ries de Jong, scheidend bestuurslid van het Ivoren Kruis, de Dr. Carl Witthaus Medaille opgespeld. Het Ivoren Kruis drukt met de uitreiking van deze medaille zijn waardering uit voor personen die een zeer belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het werk van de vereniging. De Jong kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor het bevorderen van mondgezondheid door middel van preventie. Hij heeft zich vooral gemanifesteerd door zijn gestructureerde aanpak voor de vernieuwing van het beleid voor de collectieve tandheelkundige preventie. Daarmee heeft hij een solide basis gecreëerd voor het stimuleren van een maatschappelijk draagvlak voor preventieve mondzorg voor kwetsbare groepen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.