(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 424)

Dr. J.A.W. van Loonprijs voor Anne Marie Kuijpers-Jagtman

Tijdens de voorjaarsvergadering 2014 werd door de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Orthodontische Studie, dr. Herman van Beek, de Dr. J.A.W. van Loonprijs uitgereikt aan prof. dr. Anne Marie Kuijpers-Jagtman uit Nijmegen voor haar bijzondere verdiensten voor de orthodontie. De prijs wordt periodiek (eens in de 3 tot 5 jaar) toegekend aan iemand die een opmerkelijke bijdrage heeft geleverd aan de vernieuwing van de klinische benadering of de theoretische verrijking van het vak. In het onderhavige geval kon daar geen onderscheid in worden gemaakt omdat beide in extremis van toepassing zijn. Haar gedreven inzet op organisatorisch vlak om de specialistenopleiding nationaal en internationaal op een hoger peil te brengen, werd zelfs buiten beschouwing gelaten.

In december 2013 legde hoogleraar Kuijpers-Jagtman bij haar afscheid op kaleidoscopische, gestructureerde en beknopte wijze verantwoording af van haar werkzaamheden op alle gebieden die de orthodontie raken, kwam niet aan het onderwerp ‘onderwijs’ toe en liep toch nog uit. Het kon niet anders.

Een onderbouwing van het besluit tot toekenning is overbodig. Het valt op dat de prijs, bestaande uit een geldbedrag en een beeldje van kunstenaar Martin van den Houdt getiteld ‘ambitie’ haar laat werd toegekend, mogelijk omdat zij nu eenmaal grossiert in grote internationale erkenningen en er nauwelijks een luwteperiode was te vinden om deze gebeurtenis niet door een grotere te laten overschaduwen. De prijs werd in dank persoonlijk aanvaard aan het eind van de bijeenkomst.

Anne Marie Kuijpers-Jagtman blijft actief in het onderzoek, vooral op het gebied van 3D en schisis. Ook op organisatorisch gebied zullen we haar naam nog wel tegen komen.

Het gaat haar vast lukken een parkeerplaats aan de universiteit te heroveren. (H. van Beek)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
5 augustus 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd