Drie keer meer kans op COPD door meeroken

Wie zelf nooit rookte, maar wel ‘meerookt’ met een ander, heeft tot 3 keer meer kans om de ongeneeslijke longziekte COPD te krijgen. Dat blijkt uit Zweeds onderzoek waarover het wetenschappelijk tijdschrift Chest onlangs publiceerde.

Het Zweedse onderzoek is gebaseerd op een uitgebreide enquête en op longonderzoek onder ruim 2.000 mensen om vast te stellen of iemand COPD had. De kans op COPD blijkt 4,2% als niet-rokers nooit meerookten met anderen, thuis of op het werk. De kans was 8% als zij ooit thuis langdurig waren blootgesteld aan rook en 8,3% als dat op het werk gebeurde. Rookten zij zowel thuis als op het werk mee, dan was de kans op COPD 14,7%.

In eerder onderzoek is al vaker vastgesteld dat meeroken de kans vergroot op longkanker, hart- en vaatziekten en astma. Dit Zweedse onderzoek laat nu voor het eerste een duidelijk verband zien tussen meeroken en de kans op COPD.

In Nederland hebben ruim 320.000 mensen de diagnose COPD. Daarnaast zijn er nog eens 300.000 mensen met een zeer hoog risico op COPD. Het is nu de vierde doodsoorzaak ter wereld en COPD is de enige chronische ziekte waarbij dit dodental in de toekomst nog verder zal toenemen.

(Bron: Medical Facts, 2 juli 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.