Drinkwaterfluoridering in de Verenigde Staten nog altijd effectief

In de Verenigde Staten is een groot aantal staten het drinkwater gefluorideerd. Desondanks zijn er de laatste 30 jaar maar weinig onderzoeken over de effecten van deze drinkwaterfluoridering verschenen. Onlangs verscheen er weer een onderzoek, gepubliceerd in het Journal of Dental Research.

De onderzoekers verzamelden uit de National Health and Nutrition Examination Surveys (periode 1999-2004 en 2011-2014) de cariëservaring van 7.000 kinderen tussen 2 en 8 jaar oud (dfs) en van 12.604 kinderen tussen de 6 en 17 jaar uit (DMFS).Vervolgens bekeken zij of er een relatie was tussen drinkwaterfluoridering en de cariëservaring. Zij vergeleken daarvoor de cariësgegevens met het percentage van de bevolking dat gefluorideerd drinkwater kreeg.

De resultaten bevestigden opnieuw dat de drinkwaterfluoridering nog steeds een maatregel is met een duidelijk cariëspreventief effect en dan vooral als het de jongste groep kinderen betreft. Bij deze groep kinderen was in ‘counties’ waarvan meer dan 75% van de bevolking gefluorideerd drinkwater kreeg, de cariëservaring in het tijdelijke gebit beduidend lager (gemiddelde dfs 3,3), dan in gemeenten waar minder dan 75% gefluorideerd water kreeg (gemiddelde dfs 4,6). Bij de oudere kinderen was dit effect minder prominent aanwezig (respectievelijk gemiddelde DMFS 2,2 en 1,9).

(Bron: J Dent Res, 14 juni 2018)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
20 juni 2018
rubriek
Actueel
Gerelateerd