Een gezonde mond, een langer leven!

Bekend is dat mondhygiëne een directe relatie heeft met de algemene gezondheid van mensen. In een onderzoek onder 100-plussers lijkt deze relatie te worden bevestigd. Voor het onderzoek werden 73 deelnemers en hun kinderen door middel van een vragenlijst geïnterviewd over hun mondgezondheid. De uitkomsten werden vergeleken met de gegevens van hun familieleden en van andere mensen in dezelfde geboortecohorten. De snelheid van tandverlies bleek bij de honderdplussers op ongeveer 36,5% te liggen, terwijl bij mensen die niet zo'n hoge leeftijd hadden bereikt dat percentage op gemiddeld 46 lag. De onderzoekers concluderen dat het bezit van de eigen dentitie is geassocieerd met een betere gezondheid op oudere leeftijd. Het onderzoek is onderdeel van 's werelds grootste medische onderzoek van mensen die meer dan 100 jaar oud zijn in het Boston University Medical Center in de Verenigde Staten.

Bron: ZWP-online, 8 augustus 2014

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
14 augustus 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd